Visie & Missie

De Loukas Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de Stichting Loukas aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Missie

Omdat er steeds meer migratie en integratie van talen is in elk Europees land, zou Gods Woord beschikbaar moeten zijn in elke taal die wordt gesproken en gelezen in elk land in Europa. Dit geldt overigens ook voor de andere continenten.

Visie

Het verspreiden van Gods Woord en het toegankelijk maken in elke beschikbare taal. Met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie moet immers voor iedereen gratis toegankelijk zijn!