ANBI Status

Stichting Loukas Foundation heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Loukas Foundation

RSIN/Fiscaal nummer: 8007.04.563

ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0318-240 360

E-mailadres: info@loukas.nl

Website: www.loukas.nl

Postadres: Peermos 1 | 3904 BT Veenendaal

Bezoekadres: Peermos 1 | 3904 BT Veenendaal

Doelstelling

De Stichting Loukas Foundation is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God zoals dat in de Bijbel staat. Het doel van de stichting is het evangelie te brengen en het Woord van God wereldwijd te verspreiden ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect te maken heeft met het vervullen van dit doel, zal ondernomen worden. De Stichting is een onafhankelijke stichting terwijl zij nauwe contacten zal onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen. De Stichting beoogt haar doelen na te streven door zowel evangelisatie en het ondersteunen daarvan als de verspreiding van Gods Woord wereldwijd.

Missie

Omdat er steeds meer migratie en integratie van talen is in elk Europees land, zou Gods Woord beschikbaar moeten zijn in elke taal die wordt gesproken en gelezen in elk land in Europa. Dit geldt overigens ook voor de andere continenten.

Visie

Het verspreiden van Gods Woord en het toegankelijk maken in elke beschikbare taal. Met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie moet immers voor iedereen gratis toegankelijk zijn!

Actueel beleidsplan:

Bekijk het beleidsplan

Activiteitenverslag:

Activiteitenverslag 2020-2022

Verslaglegging:

Bekijk het jaarverslag

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

Jan van Capelleveen (Voorzitter)
Jan de Haan (Secretaris)
Els Pilon (Penningmeester)

Beloning:

Onkostenvergoeding bestuur: nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
Beloningsbeleid medewerkers: nee