Over ons

Loukas Foundation

De Loukas Foundation is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God zoals dat in de Bijbel staat. Het doel van de stichting is het evangelie te brengen en het Woord van God wereldwijd te verspreiden ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect te maken heeft met het vervullen van dit doel, zal ondernomen worden. De Stichting is een onafhankelijke stichting terwijl zij nauwe contacten zal onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen. De Stichting beoogt haar doelen na te streven door zowel evangelisatie en het ondersteunen daarvan als de verspreiding van Gods Woord wereldwijd. Het City Bible Project van de Loukas Foundation, ontwikkeld en gelanceerd in 2007, is sindsdien een succesvol concept van evangelisatie gebleken. Het primaire doel is om gelovigen van lokale kerken aan te moedigen en te ondersteunen om effectieve getuigen van de Jezus Christus te worden in en rond hun woonplaats, of het nu een dorp, een kleine stad of een grote stad is. Het City Bible Project wordt onderhouden door gelovige mannen en vrouwen die bereid zijn om de nodige tijd en financiĆ«n te besteden aan het drukken, produceren en verspreiden van elke City Bible-editie. Dit zal leiden tot het motiveren en mobiliseren van plaatselijke gemeenten door hen de Bijbelse basis voor Christelijke zending bij te brengen, hen de nodige training te geven voor persoonlijke evangelisatie en hen instructies te geven over de follow-up van contacten en bekeringen. De Loukas Foundation werkt alleen via gelovigen en de plaatselijke gemeente of organisatie. Zij zijn de harten en handen om de City Bible te verspreiden ter ondersteuning van hun getuigenis. De City Bible is gebaseerd op “identificatie” en “communicatie”. Het City Bible Project wordt georganiseerd, ontworpen, afgedrukt en vervoerd door de Loukas Foundation zonder noemenswaardige “overhead”. Het is een bediening voor de Heer. De City Bible wordt nu wereldwijd in meer dan 80 talen gedrukt. Bijna 5 miljoen City Bibles en boekjes zijn al verspreid.

Wij geloven

In de Goddelijke inspiratie en onfeilbaarheid van het Woord van God: de Bijbel. Eenheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Totale verdorvenheid van de menselijke natuur sinds de zondeval, en daardoor het voor altijd verloren zijn van de onbekeerde, niet-verloste mens. Verlossing van de zonde, uitsluitend door de offerdood van Jezus Christus aan het kruis. Lichamelijke opstanding en hemelvaart van Jezus Christus na zijn kruisiging. Noodzaak van wedergeboorte door de Heilige Geest voor elke gelovige. Permanente inwoning van de Heilige Geest in elke gelovige. Persoonlijke wederkomst van de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente. De komst van de Heer Jezus Christus met zijn gemeente om het duizendjarige koninkrijk op aarde te vestigen. Toekomstige schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het eeuwige Koninkrijk van God.

Visie

Het verspreiden van Gods Woord en het toegankelijk maken in elke beschikbare taal. Met als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie moet immers voor iedereen gratis toegankelijk zijn!